Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Κόμικ - παραμύθια 


Μια καταπληκτική σειρά από κόμικ - παραμύθια από τους μαθητές μας με την επιμέλεια της δασκάλας των εικαστικών Μυρσίνης Μαγγία Κατσαΐτη.
Για να τη δείτε πατήστε εδώ

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016
«ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΚΑΚΙ ΜΕΛΕΤΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ»

     Στο 4ο Δημοτικό  Σχολείο Αμαλιάδας, το σχολικό έτος 2015-2016 και στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, υλοποιείται πρόγραμμα  διδασκαλίας σκακιού στις τάξεις Γ΄ & Δ΄ το οποίο  εντάσσεται στη θεματολογία των Καινοτόμων Πολιτιστικών Προγραμμάτων.
     Υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ο εκπαιδευτικός Φρεζάδος Παναγιώτης (ΠΕ 11). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης και οι εκπαιδευτικοί Πεντάζου Σοφία (ΠΕ 70), Καραμέρου Γεωργία (ΠΕ 70), Χριστοπούλου Ελένη (ΠΕ 70) και Αλεξόπουλος  Ανδρέας (ΠΕ 70).
    Το πρόγραμμα διδασκαλίας σκακιού, σύμφωνα με το ΥΠ.Π.Ε.Θ., πληροί τα ψυχοπαιδαγωγικά και διδακτικά κριτήρια ποιότητας και παιδαγωγικής καταλληλότητας.
ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ
Συνεχής και απόλυτη αυτοσυγκέντρωση
Ανάπτυξη και εξάσκηση της μνήμης
Λήψη σωστών αποφάσεων βασισμένων στη λογική
Ανάπτυξη της φαντασίας
Ανάληψη προσωπικών ευθυνών
Eυ αγωνίζεσθαι: Σκληρή δουλειά, υπομονή και προσπάθεια
Κοινωνικοποίηση
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
Εργαλείο αυτο-ρύθμισης
Μέσο προσέγγισης Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών
Ξεπερνιούνται κάθε είδους διαχωριστικά σύνορα: ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, κοινωνικοοικονομικής τάξης
Οξύνει τις αισθήσεις, γυμνάζει το πνεύμα αλλά και το σώμα


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016Επίσκεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σχολείο μας - Ενημέρωση για Θέματα Πυρασφαλείας

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 επισκέφτηκε το σχολείο μας κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας και ενημέρωσε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς για θέματα Πυρασφαλείας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε προβολή ενημερωτικού video και παρουσίασης powerpoint. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του ατομικού εξοπλισμού των πυροσβεστών.

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώθηκαν για θέματα πυρασφάλειας, αλλά και σε θέματα πρόληψης, καταστολής πυρκαγιών και Πολιτικής Πρoστασίας.

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής» Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9Οι Πράξεις αποσκοπούν στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες,  ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
Κεντρικός πυλώνας των Πράξεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ), με τη χρήση ειδικής διδακτικής υποστήριξης.
Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων οι Πράξεις περιλαμβάνουν συνολικά τις ακόλουθες δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 1: Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης ΕΚΟ με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70
Η δράση αφορά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως ρομά) με εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών μαθητών στο ελληνικό σχολείο (οριζόντια παρέμβαση σε δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών).
Στόχος είναι η επίτευξη πιο αποτελεσματικής, συμμετοχικής και ενεργητικής ένταξης και προσαρμογής των μαθητών αυτών (αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ρομά) στο εκπαιδευτικό σύστημα και η αποφυγή της απομόνωσης και της περιθωριοποίησής τους.
ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»
Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για την προβολή των Πράξεων, ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.